Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

Rate this post

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản. Cá nhân khi nghỉ thai sản thì có được ủy quyền cho đơn vị quyết toán không? Và khi quyết toán thuế thì Cá nhân này được tính giảm trừ cho bản thân và người phụ thuộc như thế nào. ACC Việt Nam xin chỉ dẫn Anh chị em Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản.

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN chưa có mã số thuế 2020

Dịch vụ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

Hướng dẫn Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản

Cá nhân lúc nghỉ thai sản, được hưởng phụ cấp thai sản, nhưng sở hữu thể vẫn với thu nhập trong khoảng tiền lương tiền công Vậy Cá nhân nghỉ thai sản sở hữu cần quyết toán thuế TNCN ko ?

Dưới đây Công ty dịch vụ kế toán Tphcm Acc Việt Nam xin được hướng dẫn bí quyết Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản như sau:

Giảm trừ gia đạo lúc Dịch vụ quyết toán thuế TNCN cho người nghỉ việc/nghỉ thai sản.

1 Giảm trừ bản thân

Điều 9, Khoản 1, Điểm c Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định nguyên tắc tính giảm trừ gia đạo như sau:

“c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế Cá nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.”

Điều 2, khoản 2 điểm b, mục b6 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về những khoản trợ cấp không chịu thuế, trong đấy sở hữu quy định:

b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp 1 lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng cần lao, trợ cấp hưu trí 1 lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp mất việc, trợ cấp thôi việc khiến, trợ cấp thất nghiệp và những khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật lao động và Luật Bảo hiểm thị trấn hội.

Theo quy định trên, người nghỉ thai sản khi quyết toán được giảm trừ gia đạo cho bản thân và cho người phụ thuộc theo quy định. tuy nhiên, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, hồi phục sức khoẻ sau thai sản là phụ cấp được miễn thuế TNCN.

2 Giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc

Điểu 9, khoản một, điểm c, mục c.2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau:

“c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc ví như người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ACC VIỆT NAM

Hotline : 0938 830 883 ( Mr Dụng và Cộng sự)

Email: vphcm@accvietnaminfo.vn

Website: https://congtyaccvietnam.com/ – https://congtyaccvietnamtphcm.blogspot.com/

Tin liên quan

 

 

2020/11/23Thể loại : Dịch vụ Tư vấn Pháp Lý Doanh NghiệpTab :

Đối tác: thu mua vảithu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệuthu mua phế liệu